• Tên thật là Phan Thị Hiếu
  • Sinh ngày 01/03/1989
  • Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi.
  • Hiện là Hướng Dẫn Viên Du Lịch.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI