• Họ và  tên: Đào Duy An.
  • Nguyên quán: Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
  • Thường trú tại Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, Tp HCM.
  • Làm thơ từ 1979.
  • Tuyên ngôn thi ca:

    “Một chút cơm thừa cũng ấm lòng kẻ sỹ
    Một ngụm nước tàn đỡ khát chí trăm năm”.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI